17 Mart 2022, 16:36 tarihinde eklendi

ÖMÜRLÜK NİYET SOY VE ZÜRRİYET AĞACI NİYETİ VE KUTBUŞŞİFA TÖVBESİ

ÖMÜRLÜK NİYET SOY VE ZÜRRİYET AĞACI NİYETİ VE KUTBUŞŞİFA TÖVBESİ

ÖMÜRLÜK NİYET TEVBESİ SOY VE ZÜRRİYET AGACI NİYETİ VE KUTBUŞ ŞİFA 
Elhamdulillahi Rabbil alemin vesselatü vesselamu alaBRasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
La ilahe illa ente Sübhaneke inni Küntü Minezzalimin 
Allah'ım; benim, eşimin,babalarımızın,anne ve
kardeşlerinin, eş ve Çocuklarının, Adem (AS)'a kadar
kıyamete kadar zürriyetimizin ve zürriyetlerinin ve tüm
soylarımızın, soylarımızdan ölmüş ve sağ olanların,
Ümmeti Muhammed'in (SAV) işlediğimiz ve işledikleri
zekât vermeme yada eksik verme, faiz yeme, yedirme,
aracı olma, şahit olma, vesile olma, adak yemin ve sözler
adayıp yerine getirmeme, namazı terk etme, orucu terk
etme ve mazeretsiz bozma, haram yeme ve yedirme,
domuz eti yeme, mundar olmuş hayvanı yeme, Allah adına
kesilmeyeni yeme veya yedirme, bizi iman dairesinden
çıkaracak her türlü Elfaz-ı küfür sözleri söyleme, gizli ve
açık şirke düşme, Müslümana kafir deme, dine, kitaba ve
dinin nişanelerine küfretme, iftira, kinama yapma, alay
etme, haset etme, fal bakma, baktırma, gelecekten haber
verme veya bu yalana inanma, büyü yapma, yaptırma,
kibirlenme, eş hukukunu çiğneme, mehirsiz evlenme ya da
mehri ödememe, içkili düğünler yapma, yaptırma, faiz ve
kredi ile düğün yapma, yaptırma, evlilik üzerine adaklar
adayıp yerine getirmeme, adetli eşi ile ilişkiye girme,
insanlar aleyhinde söz taşıma, kahkaha ile gülme, insan
ve hayvanları yakarak öldürme, ilim ehline Hazreti
Peygamber (SAV) ailesine, dört halifeye, sahabeye
savaştan kaçma, hayvanlara zulüm etme, öldürme,
hakaret ve küfür etme, hürmetsizlik etme, reddetme,
tecavüz ve işkence etme, insanlara el ve dil ile zulmetme,
mallarını, gasp etme, insan öldürme, "yeter artık biktim,
geliyor" diyerek sabırdan yüz çevirip üzerine gelen
bunlar hep beni mi bulur, niye bunlar benim başıma geliyor diyerek sabırdan yüz çevirip üzerine gelen
imtihanlara isyan etme, kahırlanma, ilmi ile amel etmeme,yol kesme, işçi ve işveren hakkı yeme, hirsizlik etme,
tağyir davranışlarda bulunma 
(yaratılmişi beğenmeyip değiştirme) evli veya bekârken zina etme,
zina Çocukları dünyaya getirme, kendi kendine tatmin olma, livata, eşiyle ters ilişkiye girme, erkek erkeğe ilişkiye
girme, lezbiyen yapma, eşiyle besmelesiz ilişkiye girme
veya besmelesiz ilişkiden dünyaya gelme, aile içi ensest
bebek yapacağım" diyerek eşiyle pornografiye bakarak
ilişkiler yaşama ve bundan Çocuklar dünyaya getirme, "tüp
ilişkiye girme ve bu ilişkiden Çocuklar dünyaya getirme,
namaz vaktini geçirecek kadar gusülsüz durma, gusülsüz
namaz kılma, gusülsüz Kuran okuma, sarhoşluk veren
maddeler kullanma, kumar oynama, tefecilik yapma, dul
yetim, öksüz ve dilencilere el ve dil ile zulmetme, yetim
hakkı yeme, yetimi dövme, yetime tecavüz etme, yetime
iftira atma, aşikâr günah işleyen cemaatler içinde bulunma,
özürü yokken Cuma namazını terk etme, Cuma namaz
saatinde alışveriş yapma, şahitlik yapabilirken bundan
kaçma, hakkı gizleme ve söylememe, eşinin cinsel isteğini
reddetme, domuz eti yeme, vücuda dövme yapma,
yaptırma veya bilerek zarar verme, tesettürsüzlük, Hac
farziyeti gerektiren durum oluştuğu halde Hacci terk etme,
toplumlara, milletlere, partililere, kavimlere, insanlara
küfretme, gıybet etme, bidat çıkarma, bidatlara taraf olma,
yalan yere yemin etme, yalancı şahitlik etme, dine ve
nişanlarına küfretme, alay etme, anne-baba kaynana ve
kaynata hukuku çiğneme, onlara el ve dil ile zulmetme,
onlara küfretme, kahırlanma, gıybetlerini yapma, iftira atıp
kinama, yaşlılara veya Çocuklara zulmetme, işkence
etme, dövme, zulümle kan akıtma ve bu zulümle üzerimize
ah, lanet ve beddua edilmesine sebep olma, "Bu eve
geldim geleli hayatım karardı vb" deme, mazlum, yetim,
gariban ve fakirin parasını gasp etme, yeme ve hakkını
yiyerek ona zulmedip ahını alma, Çocuk aldırma,
tanıdığımız ve tanımadığımız insanlara lanet, bela,
beddua, kahır, ah ve intizar etme, mal ve miras üzerine
lanet, bela, beddua okuma, hak haram etme; Arındıran
Sen iken "arınamıyorum" deyip haddi aşma, tevbelerim kabul olmuyor" deyip haddi aşma, hasa senin affini
sorgulama, haşa "beni duymuyor musun, görmüyor
musun, dualarıma cevap gelmiyor" deyip haddi aşma,
haşa kendimi her şeyi biliyor sanıp Sana layık bir ibadet
ettiğimi sanip haddi aşma, kendimi kusursuz görme,
mükemmeliyetçilik yapma, ifrata (aşırı gitme) ve tefrite
(aşırı geride kalma) düşme, Senin vermeyeceğin kimseye
zorla vermeye çalışıp merhamette haddi aşma, bir
yaratılmışı Senden daha çok sevme veya bir yaratılmıştan
Senden daha çok korkma, rahmetten ancak kafirlerin ümit
kestigi gerçeğine ters düşerek Senden ümit kesme,
ibadetimize güvenme, kendimizi alim ve en hayırlı görme,
aşın tevazu ile kibre düşme, her hayrın sahibinin Sen
oldugunu unutma, hayrı kendimden bilip kibirlenme,
insanlar bizi övünce sevinme, insanlardan hürmet ve
teşekkür bekleme, kendimizi övme, beğenme, yaptığımız
ibadetleri insanlara anlatıp gösteriş yapma;
Sadece Senin için ibadet ve zikir yapmamız gerekirken
Senin isimlerini dünya menfaatleri için çekme, bir insanın,
bir muskanın, bir nazar boncuğunun veya bir yaratılmışın
haşa şifa verdiğine, rızkı açtığına, nasip kısmet açtığına,
bizleri koruduğuna, inanma ve böylece bilerek bilmeyerek
isyan ve şirke düşme gibi işlediğimiz, işleyeceğimiz ve
ilerde işleyecekleri Kur'an ve sünnete muhalif her türlü
hata kusur ve günahlarımızın ve günahlarının affolunması
ve tüm bu hata ve günahlarımızın kısasinin ve kefaretinin
yerine geçmesi, namaz kılmama günahımızın affi, senin
rizana uygun kilmanın bize,ailemize ve tüm
saydıklarımıza nasip olması, tesettürsüzlük günahımızın
affi ve tesettürün bize, ailemize ve tüm saydıklarımıza
nasip olması, hac vazifemizi yerine getirmenin nasip
olması ve tüm kefaretlerimizi vermenin bize, ailemize ve
tüm saydıklarımıza nasip olması, bizim ve zürriyetimizin ve
tüm ümmeti Muhammed'in (SAV) İşleyeceği günahların
Onünün kesilmesi, nefsimizin kötü arzularının dahi önünün
kesilmesi, Lümme-i şeytaniyenin rahmetten ümit kestirme,
aşin güven verme ve haddi aştırıp şirke ve günaha
dusurme ve sevk etmesinin, evham, endişe, şüphe, korku,
takıntı ve tüm vesveselerinin ve dahi bedene yayılmasının 
önünün kesilmesi, Lümme şeytaniyeyi dinleme, ona ehemmiyet verme ve onu dinleyerek yaptığımız hata ve
günahların affolunması, bizim, tüm saydıklarımızın ve tüm Muhammed'in (SAV) ve her birimizin
düşmanlarımızın zulmü ve esareti altında kalmamıza sebep olmuş ve olacak hata ve günahlarımızın affolunması
, kefaretlerinin yerine geçmesi ve bu günahian
işlememizin önünün kesilmesi Niyeti ile; Şeytanın bana,
eşime, anne babalarımıza, soyumuzdan sağ olanlara ve
züriyetlerimize ve tüm Ommet-i Muhammed'e (SAV)
adak, yemin ve sözler adattırması'nın önünün kesilmesi
tüm bu niyet içerisinde saydığımız ve sayamadığımız hata
günahlan işleyenleri kinama günahlarımızın
affolunması ve kefaretinin yerine geçmesi. Adem'den
(A.S.) bize kadar soyumuzun yediği ve içtiği, yedirdiği ve
içirdiği haramların, haramları kendimize helal sayarak veya
helalleri kendimize haram sayarak işlediğimiz günahların
dahi haramzade olmamıza sebep olan tüm
günahlarımızın ve günahlarının affolunması ve kefaretinin
yerine geçmesi, benim, eşimin, Adem'e (A.S.) kadar
soyumuzun tüm şükürsüzlüklerimizin, isyanlarımızın
affolunması ve dahi adet olmaya, olmamaya ve adet
ağrılarına, kadınlığa, erkekliğe, doğuma, doğmaya,
doğurmaya, doğacak çocuğa, doğum saatine, doğum
sancısına, okuduğumuz tüm lanet, bela ve bedduaların,
yaptığımız isyanların, bize verdiğin rahmi. cinsel
uzvumuzu, zina ve haramlarda kullanarak, rahme lanet
okuyarak, besmelesiz ilişkiler yaşayarak, zina ardından
eşimizle ilişki yaşayarak, şeytanların rahmimize
yerleşmesine sebep olduğumuz, tüm hata ve
günahlarımızın affolunması, sigara, alkol, kumar, eroin,
bonzai, esrar, gibi her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmanın
Saydıklarımızdaki ve tüm ümmetteki müptela olmuşlara
nasip olması, şeytanın kurduğu ve kuracağı tuzakların
bozulması, tüm hisselerinin kalkmasının nasip olması,
ramazan orucu kefaretlerimizin, bilerek yediğimiz oruç kefaretlerimizin, oruç adaklarımızın 
"namazı hakkıyla kılacağım, orucu hakkıyla tutacağım bozmayacağım"  gibi adak yemin ve
sözlerimizin yerine geçmesi kefaretinin yerine geçmesi "bir daha alkol, sigara, esrar içmeyeceğim,
cinsel sapkınlık, kendi kendime tatmin ve zina yapmayacağım" gibi söz ve yeminlerinin kefaretinin yerine geçmesi
Yerine getirmediğimiz yetimi, fakiri, öksüzü, çocuğu,
garibani, yedirme, giydirme, yıkama, okutma, sevindirme,
barındırma, bir şey verme gibi tüm adak, yemin ve söz kefaretlerimizin yerine geçmesi;
keçi, teke, oğlak, dişi dana, erkek dana, manda, deve,koyun, kuzu, koç, dişi
inek, boğa, lama, erkek hindi, dişi hindi, tavuk, horoz, kaz,ördek, kedi, köpek, at, güvercin, eşek, fare, böcek,
karınca, kuşlara ve diğer hayvanlara yaptığımız eziyet etme, suda boğma, ateşte yakma, sebepsiz öldürme gibi
her türlü zulüm günahlarımızın kefaretinin yerine geçmesi
ve bu hayvanlardan yenilebilenlerinden adayıp da yerine
getirmediğimiz veya adayıp etinden yediğimiz tüm
adaklarımızın dahi yerine geçmesi, su dağıtma, kuyu,
çeşme, musluk ve sebil yaptırma, su akıtma adaklarımızın
yerine geçmesi, Kur'an Kerim okuma ve okutma, mevlid
yapma adaklarımızın yerine geçmesi, "okuyacağım" diye
alıp da okuyamadığımız sayfaların, surelerin, cüzlerin
yerine geçmesi, adayıp da yerine getirmediğimiz tesbih
namazı kılma, nafile namaz kılma, zikir yapma, Yasin
okuma, hac ve Umre yapma gibi tüm ibadet adaklarımızın
yerine geçmesi, “çocuğum olursa namazı hakkıyla
kılacağım” gibi sözlerimizin yerine geçmesi, "evlenirsem
ve Çocuklarımın mürüvvetini görürsem bütün malımı Allah
yolunda harcayacağım" gibi söz ve adaklarımızın yerine
geçmesi, insan öldürme ve Gurre kefaretlerinin yerine
geçmesi, tüm saydıklarımın, benim soyumun
vermediğimiz, eksik verdiğimiz, yanlış verdiğimiz veya
yanlışlıkla hakkımız olmadığı halde aldığımız
Tüm zekâtlarımızın yerine geçmesi, kefareti olması, ileride
vereceğimiz zekâtların dahi yerine geçmesi, yediğimiz,
yedirdiğimiz, yiyeceğimiz, aracı, destek, vesile olduğumuz,
olacağımız, şahit olduğumuz tüm faiz günahlarımızın
kefaretinin yerine geçmesi, tüm kısas gerektiren günahları-
mizin dahi kefaretinin yerine geçmesi Niyetleri ile
Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım Tüm yaptığım niyetlerle
Niyet ettim sadece senin rızan için
BİR ÖMÜRLÜK NİYET TÜM NAFİLE İBADETLERİ ZÜR-
RİYET AĞACI İLE YAPMAK İÇİN BU KISMI OKUYUNUZ
Allah'ım Bana verdiğin ömür boyunca yapmak istedikçe
nafile namaz, tevbe namazı, zikirlerimi, sadakalarımı,
yapacağım hayratlarımı. Yardımlarımı,
tüm nafile
ibadetlerimi yukarıda yaptığım zürriyet ağacı Niyeti ile
yapmaya niyet ettim. Sen her nafilemi, keffaretlerimi bu
niyetlerle kabul eyle. Rabbim Amin


NİYET BİTTİ


Allah im tüm yaptığım zürriyet ağacındaki niyetlerle tüm
saydıklarım adına kendi adıma sadece senin rizan için 10
bin istiğfar çekmeye niyet ettim.
tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar... son cümleyi (10BİN
DEFA) tekrar edin.

KAYNAK:

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *