18 Ocak 2023, 22:13 tarihinde eklendi

NASUH TÖVBESİ

NASUH TÖVBESİ

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahiym

Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alıkoyan Allah’ım! Senin cezanı ve azabını hakedecek günahlar işledim. EL GAFUR!(kullarının günahlarını bağışlayan) isminin hürmetine işlediğim günahların affı ve tövbesi için huzuruna pişmanlıkla tövbe ve secde etmeye geldim. Allah’ım! Affedilmeme izin ver, eğer sen affetmezsen dünyam ve ahretim helak olur. Bu yaşıma kadar geride bırakmış olduğum zaman, dünya ve ahretime faydası olmayan derin bir uyku ve gaflet içinde geçti. Allah’ım bu ne kötü bir yol, bu ne kötü bir uyku. Senin emirlerinden, sözünden, kitabından, dininden ve peygamberlerinden ve sana kul olmaktan yüz çevirip, dünyanın derdine, verdiklerine, eğlencesine düşüp, hayaline ve görüntüsüne dalıp, ahretimi unuttuğum için büyük bir helak ve yıkım içerisindeyim. Ben ki günahkar bedeni cehennem ateşinde yanmayı hak etmiş olan, aciz ve güçsüz kulun senin isimlerine sığınır ve affedilmeyi beklerim. Affetmeyi, mağfireti ve hidayetini dilediği kuluna veren ve onu nankörlüğü ile cehenneme gitmekten kurtaran, günahlarının affı ve tövbesi için vakit veren Allah’ım! Güzel isimlerine, tek ve bir olan, eşi benzeri olmayan, bütün kainatta Esma-ül Hüsna’nın İsimleriyle kendini tanıttıran, varlığının yüce şanına sığınır ve senden başka kurtarıcım olmadığına şehadet ederim..
EŞHEDÜENLAİLAHEİLLALAH ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vessalam senin kulun ve Rasulündür.. VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDEHÜ VE RASULEHÜ.. Allah’ım sana tam bir hidayet ile razı olduğun bir kul olmayı bana, aileme ve tüm Ümmet-i Muhammed’e nasip eyle ve bizleri iman üzerine yaşat ve öylece huzuruna al. YÂ RAHMAN! Dilimle, nefsimle, bedenimle ve azalarımla işlediğim bütün günahlarımın affı için senin bağışlayıcılığına ve büyüklüğüne niyaz ederim.. Allah’ım kullarından gıybet ettiğim, iftirada bulunduğum, alay ettiğim, hor gördüğüm, kınadığım, küçümsediğim insanlara dilimle yaptığım bütün zulümlerden ve kötü sözlerden YÂ GAFFAR! (çok affeden) isminle tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! ( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar) Allah’ım soyumdan ölmüş ve sağlara, arkadaşlarıma, komşularıma, tanıdığım ve tanımadığım insanlara yaptığım gıybet, iftira, kınama su-i zan, haset, kibir, koğuculuk ve beddualardan YÂ TEVVAB! (bütün tevbeleri kabul eden) isminle tövbe ettim..tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar) Allah’ım! Anneme ve babama, verdiğin hayata, kadere, yaşama ve ölüme, sağlığıma ve hastalığıma, hayırlara ve şerlere, afiyete, nimetlere, yediklerime ve içtiklerime, giydiklerime isyan ettim. YÂ AFÜVY (kullarını çok çok affeden) isminle tövbe ettim..tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar) Allah’ım! Bedenime ve yarattığın azalarıma şükürsüz davrandım isyan ettim.. Gözlerimle, kulaklarımla, ellerimle, ayaklarımla, dilimle, midemle ve bütün vücut azalarım ile günah işledim günahlarımdan tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar!(tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar) GÖZLERİMLE; Haram olana baktım, kınadım, hor gördüm YÂ BASİR!(her şeyi bütün incelikleriyle gören) isminle tövbe ettim..( tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) KULAKLARIMLA; Gıybet ve dedikodu dinledim, kötü ve yasak olanı işittim YÂ SEMİ! (gizli açık her sesi işiten) isminle tövbe ettim.. (Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) ELLERİMLE; Hakkım olmayana el uzattım, insanlara zulüm yaptım (vurdum ve dövdüm) YÂ BATIN! (her şeyin iç yüzünden haberdar olan) isminle tövbe ettim.. (tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 33 Tekrar) MİDEMLE ; Helal olmayan şeyleri yedim. (Faiz yedim ve yedirdim) YÂ ALİM! (her şeyi hakkıyla bilen) isminle tövbe ettim.. (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) DİLİMLE; Yalan söyledim, kınadım, horladım, aşağıladım, alay ettim, Gıybet ve dedikodu yaptım, iftira attım, insanların kalplerini kırdım, anneme ve babama karşı geldim asi oldum, ölmek istedim, yaşamaya ve var olmaya isyan ettim, lanet okudum. YÂ AZİM! (kendisine büyük ümitler beslenen) isminle tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar) KALP ve RUHUMLA BESLEDİĞİM; Kibir, adavet, öfke, kin, nefret, ucûb, hırs, aç gözlülük, kendimi beğenme ve başkalarından üstün görme, haset, iki yüzlülük, isyan, büyüklük, fesatçılık, fitnecilik, riyakarlık, hıyanet, sevgisizlik, merhametsizlik, cimrilik, kıskançlık günahlarımdan YÂ KUDDÜS! (bütün mahlukatı maddi manevi kirden arındıran) isminle tövbe ettim.. tövbe ettim..tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 tekrar) BEDENİMLE ve AZALARIMLA; İşlediğim zina günahlarımdan YÂ TEVVAB! (bütün tevbeleri kabul eden) isminle tövbe ettim..tövbe ettim..tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar) Beni yoktan var eden YA MUBDİ! (varlıkları örneksiz ve yoktan yaratan) Beni bu dünyada yalnız bırakmadın. Benim dünyaya gelmeme vesile olan annem ve babam için sana sonsuz kere şükrediyorum. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan Allah’ım! Anneme ve babama okuduğum bütün beddualarımdan, lanetlemelerimden, kötü sözlerimden ve onlara asi olmaktan YÂ HAYY!İsminle tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! Allah’ım ben onlardan razıyım sende onlardan razı ol.. Anneme ve babama okuduğum dil lanetinden bana ve aileme musallat olan şeytanlardan beni arındır YA KAHHAR! (her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden) Affı çok günahları mağfiret eden YA HALİM! (yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden) bu günahlarımdan beni helak etme senden affını dileniyorum. Günahlarımızın affı için biz kullarına yol göster senin affına, rızana, kudretine, şefkatine ve merhametine muhtacız.. Anneme, babama, kardeşlerime, soyumdan ölmüşlere ve sağlara, komşularıma, arkadaşlarıma, Müslüman din kardeşlerime dilimle okuduğum bütün lanetlemelerimden, sitemlerimden, küfür ve kötü sözlerimden tövbe ettim.. tövbe ettim..tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! Bu günahı işleyen bütün ölmüş ve sağ akrabalarımın ve atalarımın adına da ben sana tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar) Allah’ım! Evlatlarıma okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tövbe ediyor ve senin affına sığınıyorum. Evlatlarıma doğumlarından ölümlerine kadar okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar) Allah’ım geçmişte ve gelecekte, dünya ve ahirette onlar üzerindeki bütün (analık ve babalık) haklarımı onlara helal ettim.. helal ettim.. helal ettim.. şahid ol Ya Rabbi.. Estağfirullah Ya Gaffar! Allah’ım dil ile lanetlemekten ve lanetlenmekten gelen şeytanlardan beni ve evlatlarımı arındır YA VEDÜD! (itaatkar kullarını çok seven) Yarattığın zerreler adedince tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar! (tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 100 Tekrar) Allah’ım dünya ve ahirette ben evlatlarımdan razıyım sende onlardan razı ol. Şahid ol Ya Rabbi.. Ben gaflet uykusu içinde günahkar oldum ve boğuldum. “EL-AMAN, EL-AMAN! YÂ- RAHMÂN! YÂ HANNÂN! YÂ-MENNÂN! YÂ DEYYÂN! Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar! (Mesnevi-i Nuriye/Zühre 142 Risale-i Nur) Doğrusunu sen bana öğret, bana ve Ümmet-i Muhammed’e hidayet et. Allah’ım dil lanetini benim, soyumdan ölmüş ve sağların üzerinden kaldırman ümidiyle affına ve YÂ HAKEM! (hükmeden hakkı yerine getiren) isminle yalvarıyorum. YÂ HASİP (kullarının bütün fiillerinin hesabını gören) beni kötü sözlere, bedduaya, lanet okumaya düşüren bütün kötü davranışlarımı ve hallerimi dilimden, kalbimden, ruhumdan, evimden ve bütün Ümmet-i Muhammed’in üzerinden kaldırman için YÂ MUCİB! İsminle tövbelerimin ve dualarımın cevaplarını senden niyaz ediyorum ve senden merhamet dileniyorum.. YÂ VELİY! (müminlerin dostu) dilimi kötü sözlerden küfürden ve sana şirk koşmaktan koru. Allah’ım bana aileme ve bütün mümin kardeşlerime dua etmeyi, tövbe etmeyi ve güzel konuşmayı öğret. Kötü sözleri, bedduayı ve dil belasını bizlerden defet. Bizlere hayır, kuran, sünnet ve iman üzerine konuşmayı öğret YÂ TEVVAB! YA SETTAR BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİYN..Ey Rabbim! Şeytan’ın vesveselerinden sana sığınıyorum.(Mü’minün Süresi-97) Ey Hayy ve Kayyum olan! Hayy ve Kayyum dan olan isimlerinin hürmetine, bu perişan kalbe bir hayat ver, bu müşevveş akla doğru yolu göster.(Âmin)-(Sözler/On Yedinci Söz/207) YÂ RAB! Pişmanım, utanıyorum, sayısız günahlarımdan ar ediyorum, zelilim. İstikrarsız yaşamaktan göz yaşı döküyorum. Garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, hastayım, acizim, (yaşlıyım) ihtiyarsızım “El amân” diyorum, af diliyorum, dergahından yardım istiyorum Ey Allah’ım! (Sözler/On Sekizinci Söz/213) Ey Rabbim! Şeytan’ın vesveselerinden sana sığınıyorum.(Mü’minün Süresi-97) Ve Rabbim, (şeytanların) benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. (MU'MİNÛN-98) *Allah’ım bana verdiğin bütün mal-mülk ve nimetlerin, şükrünü hakkıyla yerine getirmeyip, bütün mülkün sahipliğini kendimde bilmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) *Allah’ım yaptığım ibadetleri ve iyilikleri beğenmekten, ucûb yapmaktan, tam bir ihlas ile senin rızan için değil, kendi nefsim için yaparak başkalarına beğendirip riyaya düşmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar! ( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) *Allah’ım başkalarının mallarını, eşyalarını, giyisilerini hayatlarını kıskanmaktan ve kibir yapmaktan, verdiklerine kanaat etmeyip aç gözlülük yapmaktan tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) *Allah’ım mazluma ve günahsıza, dilim ve ellerimle eziyet etmekten, haklarını yemekten, fakir doyurmamaktan senin mülkün olan malımla kimseye yardım etmemekten, zekatı terk etmekten ve cömert olmayıp, cimri olmaktan tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) *Allah’ım kendimi başkalarından üstün ve yüksek görmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) *Allah’ım insanların bilmediğim, görmediğim ve duymadığım sözleri ve fiilleri hakkında doğrudur veya yanlıştır deyip iftira ve suizan’a düşmekten ve insanları düşürmekten tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim.. Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) *Allah’ım benim ve zürriyetimden kullarına yapmış olduğumuz kınama, horlama, küçümseme, aşağılama, günahları ile yargılama, hata ve davranışlarımız için sana tövbe ettim. Allah’ım günahını aldığım insanlar adına da ben sana tövbe ettim. tövbe ettim.. tövbe ettim.. tövbe ettim Estağfirullah Yâ Gaffar!( tövbe ettim..Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) Ey Allah'ım, nefsim (senin) irade tufanının denizlerinde yüzen bir gemidir, orada senden Sana sığınmaktan başka çare yoktur. Ey Allah'ım bu nefis gemisinin akıp gitmesini ve limana yanaşmasını senin adın ile yap. Muhakkak Rabbim günahları çok bağışlayıcıdır. Ahirette sadece müminlere rahmet edendir. Ey Allah'ım, beni seninle meşgul et, senden uzaklaştıracak şeylerden uzaklaştır; ta ki bilmediğim şeyleri senden istemeyeyim. Ey Allah'ım beni (senden) başka şeylerden koru. Ey Allah'ım, beni kederlerden arındır. Beni seçkin kullarını koruduğun şeyle koru; ta ki (senden başka) bir şeyle huzur bulmayayım. Ey Allah'ım, beni mağaradakinin ikincisi olarak andığınla beraber an. Ey Allah'ım, beni yetenekleri ve basiretleriyle gelen nurları görenlerden eyle. Üzerime Muhammed'in aleyhissalatuvessalam inayet ve sıddıklık sevgisi denizlerinden dök. Ben de onunla, şiddetli karanlıktan nurların kaynağına gireyim, beni (benliğimi alarak seninle) cem eyle (artık senden başkasını değil sadece seni düşüneyim). Beni gizli sırrın ile açığa çıkan gerçekler arasına koy, ruhumdan felekleri yönetim gizemlerini kaldır da bana eşyanın hakikatini göster. Her feleği yönettiğin sırrı görmeyi bana nasip eyle, harf ile isim arasında bulunan dengenin sırrını göster ki, bugün mülk kimindir, kahredici Allah'ın hakikatiyle kuşatılmadan kıyametten önce bana hakikatleri kavramayı nasip eyle. Ey Allah'ım, hiçbir murada ve makama aldırmadan bu makama yükselene salât eyle, onun ailesine ve sahabesine de salat eyle. Ey Allah'ım, ey hayatı ezeli ve ebedi olan, ey bütün mevcudat kendisiyle kaim olan, ey celal ve ikram sahibi! Senden her saat, her lahza gökler ve yer ehlinin senin ilmin dahilinde olmuş ve olacak tüm varlıkların her göz açıp kapamasında, bizim için (bütün güzellikleri) vermeni istiyorum. Ey Allah'ım, efendimiz Muhammed'e (a.s.v.) onun ailesine, ashabına, peygamber kardeşlerine bin kere bin salât eyle, sonsuz bitmeyen ebedi bütün salâtları eyle, zatının yarattıklarına üstünlüğü gibi salât edenlerin salâtlarına üstün olan bütün salâtlar ile salât eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allahın adıyla. Kâf hâ ayn sâd korundum, kendime yeterli kılındım. “Allah onlara karşı seni koruyacaktır." (Bakara 137) Allahın adıyla. Hâ mim ayn sin gâf himaye edildim, (günahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yüce ve pek büyük Allah'ın yardımıyladır. Allah'ın adıyla. O hiçbir şeye muhtaç olmayandır, zenginleştirildim. "Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir." Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi dahilinde Levhi Mahfuz'da) olmasın." (En'am 59) Her şeyi bilen Allah'ın adıyla öğretildim. “Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Nahl 74) Kuvvetli Allah'ın adıyla güçlendirildim. “Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. ” (Ahzab 25) Ey Allah'ım, üstümüze döşenmiş olan gök sergisini, bineğiyle delip geçen efendimiz Muhammed'e, onun ailesine ve sahabesine salât ve selam eyle. İşlerimde ve Müslümanların işlerinde lütfunu gönder, ey âlemlerin Rabbi. Ey yedi semâların ve yüce arşın sahibi olan Rabbim! Beni Cinlerin, insanların ve tâbi'lerinin, onlardan herhangi birinin bana taşkınlık etmesinin şerrinden beni muhafaza buyur. Senin muhafazan ne büyüktür! Senan yücedir, Senden başka da ilâh yoktur. En hayırlı koruyucu da Allah'tır. Ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. (Yûsuf-64) Ve onu, her inatçı ve âsi Şeytandan koruduk.(SÂFFÂT-7) “Ve hıfzan min kulli şeytânın mârid” Ve Biz, onu taşlanmış (kovulmuş) şeytan(lar)ın hepsinden muhafaza ettik. (HİCR-17) “Ve hafıznâhâ min kulli şeytânin recîm” Hiçbir kimse yoktur ki onun bir gözetip koruyan memuru bulunmasın. (TÂRIK-4) “İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız” Şeytanlardan da onun için dalgıçlık yapan ve daha başka işler için çalışanları emrine vermiştik ve onların hepsini zapteden Bizdik. (ENBİYÂ-82) “Ve mineş şeyâtîni men yegûsûne lehu ve ya’melûne amelen dûne zâlike, ve kunnâ lehum hâfızîn.” Halbuki İblisin onlar üzerinde, hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Zaten İblise inananları baştan çıkarma izni vermişsek, ahiretin varlığına gerçekten inananları, ona şüphe ile bakanlardan, kesin bir şekilde ayırt etmek için vermişizdir. Çünkü Rabbin, herşeyi görüp gözetendir. (SEBE-21) “Ve mâ kâne lehu aleyhim min sultânin illâ li na’leme men yû’minu bil âhireti mimmen huve minhâ fî şekkin, ve rabbuke alâ kulli şeyin hafîz” Ve onlar, O'ndan (Allah'tan) başka dostlar edindiler. Allah, onların üzerine Hafîz'dir (yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder). Ve sen, onlara vekil değilsin.( ŞÛRÂ- 6) “Vellezînettehazû min dûnihî evliyâllâhu hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim bi vekîl” Allah’ım tövbeye yöneldim, bağışlayıcılığın ve merhametinin affına sığındım. Allah’ım bu aciz kulunun tövbelerini kabul eyle, doğru yolu bulanlardan ve huzuruna imanla gelenlerden eyle. Günahlarımın pişmanlığı ile beni huzurunda utandırma Allah’ım. Günahkar olarak yüz çevirmekten ve gaflete düşmekten sana sığınırım. Allah’ım beni bulunduğum bu fena halden kurtar ve bulunduğum bu yanlış halimi düzeltmem için bana yol göster. Beni lanetlenmekten, kıyamette hüsrana düşmekten ve beni bu dünyevi işlerin karanlığından çıkar ve hidayete erenlerden eyle. Allah’ım bana arınmanın ve temizlenmenin yollarını öğret beni kurtaracak olan yalnızca sensin.. YA SETTAR BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİYN.. “Ey Rabbimiz, bize dünyada iyi hal ver ve ahrette merhamet ihsan et; ve bizi cehennem azabından koru” (BAKARA-201) “Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar kıl; neslimizden de sana teslim olan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tövbemizi kabul et; çünkü sen tövbeleri ziyadesiyle kabul edensin ve çok merhametlisin.” (BAKARA-128) “Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru” (ÂLİ İMRÂN-16) “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!” (ÂLİ İMRÂN-147) “Ey Rabbimiz! üzerimize sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.” (A'RÂF-126) “Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum!” (HÛD- 47) “Rabbimiz, muhakkak ki Sen, bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz (alenî olan) şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve sema(lar)da hiçbir şey, Allah'a gizli değildir”. (İBRÂHÎM-38) “Rabbim! Beni, namazı hakkıyla edâ eden bir kimse eyle; zürriyetimden de (böyle kimseler yarat)! Rabbimiz! Duâmı kabûl buyur!” (İBRÂHÎM-40) “Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı ve mü'minleri mağfiret et (günahlarımızı affet)” (İBRÂHÎM-41) “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”( İSRÂ-80) “Rabbimiz bize merhametini yağdır ve bu durumdan bize bir kurtuluş yolu göster” (KEHF-10) “Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver.”( TÂHÂ-25) Kâle rabbişrah lî sadrî. “Rabbim, beni tek başıma bırakma ve Sen, varislerin en hayırlısısın.” (ENBİYÂ-89) Ey Rabbim! Şeytan’ın vesveselerinden sana sığınıyorum.(Mü’minün Süresi-97) Ve Rabbim, (şeytanların) benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. (MU'MİNÛN-98) Ey Rabbimiz! İman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. (Mü’minun Sûresi – 109) “Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimî helâk edicidir.”(FURKÂN-65) “Gerçekten de o cehennem, ne kötü bir yer ve ne kötü bir duraktır.” (FURKÂN-66) “Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!” (FURKÂN-74) “Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et.” (ŞUARÂ-83) “Bana sonra gelecek nesiller içinde doğruluk ve iyilikle anılmayı nasip et”. (ŞUARÂ- 84) “Ve beni, ni'metlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl”. (ŞUARÂ-85) “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım.” (KASAS-24) “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!” (HAŞR-10) “Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.” (MUMTEHİNE-4) “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için bir imtihan (vesîlesi) kılma! (Onları bize musallat etme!) Rabbimiz! Bize mağfiret eyle! Şübhesiz ki Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) ve Hakîm(her işi hikmetli olan) ancak sensin!” (MUMTEHİNE-5) “Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir). Muhakkak ki Sen, herşeye kadirsin.” (TAHRÎM-8) Allah’ım sana ortak koşmaktan, münafıklıktan, insanı küfre sürükleyen sözlerden tövbe ettim. İman eksikliğinden, Allah’ım seni zikretmeyi ve anmayı unutup terk etmekten tövbe ettim. Bedenen temiz olmayı bırakıp, pis ve kirli olmaktan ve öylece yaşamaktan tövbe ettim. Gusülsüz ve abdestsiz bulunmaktan ve öylece yiyip içip dolaşmakatan, ibadette bulunmaktan tövbe ettim. Helal nimetlerine şükretmeyip, haram yemekten, içmekten tövbe ettim. Abdest almamaktan tövbe ettim. Beş vakit farz olan namazlarımı bilerek terk etmekten, aileme ve etrafımdakilere namazı tavsiye etmemekten tövbe ettim. Senin rahmetinden ümidimi kesmekten tövbe ettim. Falcılık, sihir ve büyü yapan kahin ve medyumların sözlerine inanmaktan tövbe ettim. İnsanlar arasında, ailem, akrabalarım ve yakınlarımın arasında fesat karıştırmaktan ve her işin arasına uğursuzluk koymaktan ve uğursuz saymaktan tövbe ettim. Kötü ahlaklı, asi insanlarla arkadaşlık kurmaktan, onların kötü alışkanlıklarını beğenip, yapmaktan. Hakaret edilecek şeye hürmet etmekten. Yanlışa doğru demekten, kötüye iyi demekten, harama helal demekten tövbe ettim. Âhirete inanmamaktan dünyada iyi ve faydalı işler için çalışmayıp, kötü ve fena işleri sevmekten tövbe ettim. Harpte vatan ve din uğrunda çarpışmayıp düşmandan kaçmaktan tövbe ettim İnsan öldürmekten tövbe ettim. Anne ve babama karşı gelmekten, onlara ve akrabaya yardım etmemekten, akraba ziyaretini terk etmekten tövbe ettim. Faizle tefecilik yapmaktan tövbe ettim. İnsanlara iftira atmaktan tövbe ettim. Yetime kötü muamele edip, malını yemekten ve mirasta tam hakkını vermemekten tövbe ettim. Zina yapmaktan, gayri meşru bir şekilde yabancı bir kadınla beraber olmaktan, bulunmaktan tövbe ettim. Cinsi sapıklıktan ve bu gibi kötü ahlaksızlıklardan sakınmamaktan tövbe ettim. Tam bir sadakat ve hulûsla işlenen günahlardan tevbe ve istiğfar etmemekten tövbe ettim. Ölümü hak bilmeyip, senin korkunu daima göz önünde ve hatırda tutmamaktan, unutmaktan tövbe ettim. Beni ve tüm insanları fenalığa sevk eden şeytana ve nefsime uymaktan tövbe ettim. Cahil kalmaktan, bilgisiz kalıp her sanat ve fende diğer milletlerden aşağı kalacak tembellikte olmaktan tövbe ettim. Doğruluktan ayrılıp, yanlışlarda ısrarda bulunmaktan tövbe ettim. Bütün varlığımla faziletli olmamaktan tövbe ettim. Zekat vermemekten tövbe ettim. Hac ibadetimi yerine getirmemekten tövbe ettim. Kalbimi kinden, hıyanetten, hasetten ve bütün günahlardan temizlememekten tövbe ettim. Hayatımı bile bile tehlikeye atmaktan, bedenime, ruhuma zarar verecek teşebbüslerde bulunup, intihara kalkışmaktan tövbe ettim. Allah’ım sana, peygamberime ve büyüklerime itâat etmemekten tövbe ettim. Farzları öğrenmemekten, öğretmemekten, Kur’ân-ı Kerim’İ okumamak ve Allah’ım senin buyruklarını yerine getirmemekten tövbe ettim. Hayırlı teşebbüsleri teşvik etmeyip, hayır işlemeyip, fena ve zararlı şeyleri insanlara bildirmeyip, sakındırmamaktan tövbe ettim. İbadetlerimi gösteriş için yapmaktan tövbe ettim. Allah’ım verdiğin nimetlere şükretmemekten tövbe ettim. Azamet ve gurur taslamaktan, mü’min kardeşlerimi küçümsemekten tövbe ettim. Sabırlı olmamaktan tövbe ettim. İş güç sahibi olmayıp, tembel ve miskin olmaktan tövbe ettim. Emanete hıyânet edip, her işte adil ve insaflı olmamaktan tövbe ettim. Tartıda ve ölçüde hile yapmaktan tövbe ettim. Nikahı haram olan ve müşrik kadınları nikahlamaktan tövbe ettim. Domuz eti ve murdar olan şeyleri yemekten tövbe ettim. içki içmekten tövbe ettim. Kumar oynamaktan,piyango bileti almaktan loto- at yarışı oynamaktan tövbe ettim. Fitneden, riyakarlıktan sakınmayıp, fena dedikodular yapmaktan tövbe ettim. Komşu hakkını gözetmemekten tövbe ettim. İnsanlara eziyet etmekten tövbe ettim. Hayız ve nifasta olan eşime yaklaşmaktan tövbe ettim. Zulûm yapmaktan, evcil hayvanlara bakmayıp işkence yapmaktan tövbe ettim. Küçük günahları işlemekte ısrar etmekten tövbe ettim. İnsanların mallarına tecavüz edip, hırsızlık ve eşkıyalık gibi suçları işlemekten tövbe ettim. Benim, anne babamın ve zürriyetimden ölmüş ve sağ olanların adaklarını, sözlerini ve yeminlerini yerine getirmemekle işlediğim ve işledikleri günahlardan tevbe ettim. Verdiğim sözleri tutmayıp, ahdi bozmaktan tövbe ettim. Yalan şahadette bulunmaktan tövbe ettim. İslam’a sonradan sokulan Bidatlara, Zulümlere, zalimlere, İslam düşmanlarına, dinsizlere ve dinsizliğe taraftar olmaktan tevbe ettim. (Tevbe ettim estağfirullah Ya Gaffar 100 tekrar) Millet ve memleket menfaatlerini her şeyin altında tutup, yapıcı olmayıp, yıkıcı olmaktan tövbe ettim.. VE 54 FARZIN TERKİ İLE İŞLEDİĞİM TÜM GÜNAHLARDAN VE BU GÜNAHLARIN İŞLENMESİNE İMKANIM OLDUĞU HALDE ENGEL OLMAMAKTAN, GÖZ YUMMAKTAN VE SESSİZ KALARAK ORTAK OLMAKTAN TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA GAFFAR(tEstağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) Allah’ım kendim için yaptığım bu tövbelerimin affını, kullarından günahlarını aldığım kardeşlerim içinde yaptım.. Allah’ım bana zulüm yapan ve haklarımı alan kullarına da bütün haklarımı helal ettim.. helal ettim.. helal ettim.. Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiyn Tevbe Ettim Estağfirullah Yâ Gaffar! (Estağfirullah Yâ Gaffar 33 tekrar) YA ALLAH, YA RAHMAN, YA RAHİYM, YA FERD YA HAY, YA KAYYUM, YA HAKEM, YA ADL, YA KUDDÜS.. İSM-İ A’ZAM’IN HAKKINA, YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TEVBEYİ HUZURU DERGAHINDA KABUL EYLE.. SANA YAPTIĞIMIZ DUALARIMIZIN ULAŞMASINA ENGEL OLAN GÜNAH VE HATALARIMIZDAN BİZLERİ ARINDIR.. ŞEYTANIN ÜMMET-İ MUHAMMED’E ALEYHİSSALATU VESSALAM KURDUĞU TÜM TUZAKLARINI, ALLAH’IM TUZAKLARIN İLE BERTARAF EYLE.. İNSANLARI HAYRA SEVKEDEN TÜM SALihlere VE SEVKETTİKLERİNİ ŞEYTANIN VE NEFSİN TÜM HİLE VE TUZAKLARINDAN HIFZEYLE VE KUSURLARINI VE GÜNAHLARINI AFFEYLE.. HİKMET ASLAN OĞLU FURKAN ASLANA ANNE BABASI ,SOYUNDAN ÖLMÜŞ VE SAĞ  OLANLARA VE VE BU TEVBEYİ ŞERİFİ YAZANLARA, YAYANLARA VE YAYILMASINA SEBEP OLANLARA TEVBE EDENLER VE EDİLEN TEVBELER SAYISINCA AMEL DEFTERLERİNE BİNLER SEVAP YAZDIRARAK RIZA-İ İLAHİNE KAVUŞMALARINA VESİLE EYLE.. AMİN..AMİN..AMİN.. Kad efleha men zekkâhâ. (ŞEMS-9) “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.” ******* *Bununla beraber, şüphe yok ki ben, tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım. ( Tâhâ/82) * “Günaha devam edip, diliyle istiğfar eden, Rabbiyle alay etmiş sayılır.” [Beyheki]
 

 

Aşağıdaki linkten pdf olarak download edebilirsiniz

 

https://cinvideolari.files.wordpress.com/2015/04/tevbe-kitapcigi-sayik_erol_tangut.pdf

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *

YAPILAN YORUMLAR

  1. Şükriye

    Nasuh tövbesi muhteşem hocam emeğinize sağlık şimdi yaptım içimi bir huzur sardi Rabbım razı olsun ilminizi artırsın inşallah

    • access_time 01 Şubat 2023, 00:52
    • CEVAPLA