03 Mart 2019, 23:58 tarihinde eklendi

KURANDA ŞEYTAN

KURANDA ŞEYTAN

ASLINDA "ŞEYTAN" NEDİR ?

Sözlük anlamı olarak "Haktan uzak olan"demektir.Kavram olarak ise "Hakka ve Akla aykırı hareket eden her türlü ins,cin,güç ve kurumun ortak ve karakteristlik adıdır.

ŞEYTAN KİMLERDİR VE NE YAPAR ?

1) Haram yemeyi haksız kazanç elde etmeyi öneren

2) Kötülük,hayasızlık yapmamızı emreden

3) Allaha karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi telkin eden

4) Bizi fakirlikle korkutan

5) Bizi kuruntulara düşüren

6) Allahın yarattıklarını değiştirmeyi emreden

7) Kandırmak için bize yaldızlı sözler fısıldayan

8) Vesevese verip kışkırtan zihin bulandıran

9) Yaptığımız ameller ile bizi şımartan

10) Bizi azdıran

11) İçki,uyuşturucu,kumar ile insanlar arasına düşmanlık ve kin sokmak isteyen

12) Bizi Allahı anmaktan ve ona kulluk etmekten geri bırakmak isteyen ins,cin ve güçlerdir

Şeytan iyiden güzelden uzak olan herşeye denir.Onun için şeytan ya insandır yada insanın içindeki düşünce yetisidir.iblistir.

Şeytan kuranda 70 tekil 18 çoğulolmak üzere 88 yerde geçmektedir.

Şeytanın kimler ve neler olabileceğini bunların özellikleri,nitelikleri,alametleri (ayırt edilecek işaretleri) aşağıdaki ayetlerde görebiliriz.

Şeytanın emrettikleri ve korkuttukları  BAKARA 168-169-268 AYETLER

Şeytan zikirden saptırır   FURKAN 27-29 AYETLER

Dişilere yakaranlar NİSA 117-120 AYETLER

Tağut                            NİSA 60 AYETİ

Azaba rağmen şeytan çekici gösterdi    ENAM 43 AYETİ

Şeytan resullere bile süslü sözler fısıldar  ENAM 112-113 AYETLER

Şeytan resullerin arzusuna (isteğine , niyetine) birşey katmak ister    HACC 52 AYETİ

İman edenler şeytanın adımlarını izlemesin NUR 21 AYETİ

Şeytanın veliliği, yarıyolda bırakması ,kaçması ENFAL 48AYETİ

Şeytanın insana küfret demesi sonra dönmesi kaypak olması HAŞR 16 AYETİ

Yeminlerini kalkan edip şeytana uyanlar  MÜCADELE 19 AYETİ

Savurganlık yapanlar şeytanın kardeşleridir   İSRA 27 AYETİ

Şeytanın çağırması ve insanın onu dinlemesi İBRAHİM 22 AYETİ

İçki,Kumar,Fal şeytan işi birer pisliktir MAİDE 90-91 AYETLER

Şeytandan Allaha Sığınma           NASS 1-6

Münafıklar inanlarada inandık derler Şeytana da sizdeniz derler BAKARA 14AYETİ

Şeytan yakınlarını korkutur.   ALİ İMRAN 175 AYETİ

Büyü öğreten şeytanlar BAKARA 102 AYETİ

genel anlamda ayetlere dikkat ettiğimizde şeytanın herhangi bir yaptırım gücü olmadığını onların sadece vesvese,iğva,teşvik,kışkırtma telkin ettikleri zorlamadıkları ve zorlayamadıkları açık açık vurgulanır.Şeytanlar ancak ham olgunlaşmamış kişileri etkilerler.

Şeytanın ihlaslı kullara bir hükmü yoktur    SAD 82-83 AYETLERİ

Kuran okunduğu zaman Racim şeytandan( Haktan uzak düşünce yetisi)  Allaha sığın NAHL 98-100 AYETLERİ

Şeytanın tuzağı çok zayıftır   NİSA 76 AYETİ

Şeytan mallara ve çocuklara ortak olur   İSRA 64 AYETİ

Şeytanlar avret yerlerini açtığı gibi... ARAF 27 AYETİ

Şeytan unutturur    YUSUF 42 AYETİ - KEHF 63 AYETİ

Şeytanın hastalık vermesi   SAD 41 AYETİ

 

Şeytan kimilerinin arkadaşıdır ?

Allahı anmayı unutanların  MÜCADELE 19

Mallarını insanlara gösteriş için harcanlar   NİSA 38

Günahta ısrar edenler FUSSİLET 22-25 ARASI AYETLER

Allahın zikrini görmezden gelenler   ZUHRUF 36-38 AYETLER

Allahtan başka ilah edinmek şeytana tapmaktır  MERYEM 44-45

Şeytan apaçık düşmandır YASİN 60-63

Şeytan İman etmeyenlerin velisidir  ARAF 27

Şeytanlar iman edenlerle mücadele için kendi dostlarını kışkırtırlar  ENAM 121

Şeytan apaçık bir düşmandır ENAM 142 - ZUHRUF 62 - FATIR 6 - BAKARA 208 - NUR 21

Şeytanlar kimlerin üzerine inerler ŞUARA 220-221-222 AYETLER

 

Şeytana karşı alınacak önlemler

Vesvesede Allaha sığın ARAF 200

Kötülüğü en güzel şekilde sav şeytanın kışkırtmasından  sana sığınırım de MUMİNUN 96-98 AYET

Kötü düşünceden Allaha sığın FUSSİLET 34-36 AYETLER

Kuran okumaya başlamadan ALLAHA sığın NAHL 98-100 AYETLER

Peki şeytandan Allaha sığınmak demek Euzu Besmele çekmek mi demektir sadece ? şeytandan Allaha sığınmak ne  demek alttaki maddelerde görebiliriz

- şeytan tipler ve güçler tarafından dayatılan düşünce ve amelleri hemen Allahın bizlere gönderdiği kuran terazisinde tartmaktır.

-şeytanın aklımıza fikrimize kalbimize gönlümüze zerk ettiği zehirleri Allahın kuranda bize ikram ettiği panzehirle tedavi etmektir.

-Doğruyu Allahtan öğrenip şeytanın bizi saptırmasına engel olmaktır.

-Fırtınaya tutulan geminin hemen limana sığındığı gibi hemen kurana sarılıp problemleri kuran ile çözmektir.

-Cennetin bedeli ebrar (iyilerden olmak)canını malını Allaha satmaktır.

AYETLERDE ŞEYTANIN ÇARPMASI

Allahın yolu doğru yolun ta kendisidir. ENAM 71

Şeytanlar kafirleri kışkırtıp dururlar  MERYEM 83

Riba yiyenler şeytan çarpmış gibidir BAKARA 275

ŞEYTAN ÇARPAN KİŞİLERDEKİ RUH HALİ

-Allaha karşı gelir

-Hayasızdır , edepsizdir,Kötüleşmiştir

-Haksız kazanç peşinde koşar

-Allah hakkında bilmediği şeyleri konuşur

-Fakirlikten fakir düşmekten korkar

-Savurgandır

-Kuruntuludur,şımarıktır,ikışkırtılmıştır

-Aldanmıştır

-Azmıştır çevresiyle arası bozulmuştur

-Dönektir

-Bilgilenmeye , aydınlanmaya kapalıdır

Racim şeytan demek kovulmuş taşlanmış şeytan demektir

Marid şeytan demek azgın inat ve isyanda benzerlerinden çok ileri giden , karşı çıkan,hayırlardan güzelliklerden soyunmuş şeytan,hayırdan güzellikten soyan şeytan demektir.

İblis hayırdan son derece ümitsiz olan Allahın rahmetinden umudunu kesen demektir.

İBLİS İLE İLGİLİ AYETLER

-Ademe boyun eğmedi KEHF 50

-Kendisi enerjiden olduğu için kibirlendi ARAF 12

-İnsanların zihinlerindedir NASS 1-6

-Vesevese verir TAHA 120 -ARAF 20 - KEHF 16

-İşi insanladır SAD 79-81

Dosdoğru yol üzerine oturur ARAF 14-17

Kısacası iblis insandaki DÜŞÜNCE YETİSİDİR.

Peki düşünce yetisi derken , bu düşünce yetisi zihinde neler yapar ?

-Göze gözükmez

-İnsanın zihninde sürekli vesvese verir.

-Sadece insana özgüdür,varlığı onun varlığına bağlıdır

-mariddir.insana secde etmez insana boyun eğmez insanın kontrolüne girmez

-Enerjiden ibarettir madde değil ateştendir

-Racimdir.Ham düşünce üretirler,kuru kuru felsefe yaparlar,sevilmezler,dışlanırlar

-Gökyüzü ondan korunmuştur

KURANDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMA NETİCESİNDE ŞEYTANI AZ ÇOK TANIMAYA ÇALIŞTIK.ASIL ÖNEMLİ MESELE BU ŞEYTANDAN KURTULMAMIZ İÇİN NE YAPMALIYIZ.ŞEYTANDAN KURTULMAMIZIN ÇARESİ KURANI HAYAT REHBERİ YAPMAK VE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HATA VE GÜNAHLARDAN RABBİMİZE TÖVBE ETMEKTİR.ŞÜPHESİZKİ ALLAH TEVVAB (TÖVBELERİ ÇOKÇA KABUL EDEN) GAFFAR (GÜNAHLARI ÇOKÇA AFFEDENDİR...

 

ASLINDA "ŞEYTAN" NEDİR ?

Sözlük anlamı olarak "Haktan uzak olan"demektir.Kavram olarak ise "Hakka ve Akla aykırı hareket eden her türlü ins,cin,güç ve kurumun ortak ve karakteristlik adıdır.

ŞEYTAN KİMLERDİR VE NE YAPAR ?

1) Haram yemeyi haksız kazanç elde etmeyi öneren

2) Kötülük,hayasızlık yapmamızı emreden

3) Allaha karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi telkin eden

4) Bizi fakirlikle korkutan

5) Bizi kuruntulara düşüren

6) Allahın yarattıklarını değiştirmeyi emreden

7) Kandırmak için bize yaldızlı sözler fısıldayan

8) Vesevese verip kışkırtan zihin bulandıran

9) Yaptığımız ameller ile bizi şımartan

10) Bizi azdıran

11) İçki,uyuşturucu,kumar ile insanlar arasına düşmanlık ve kin sokmak isteyen

12) Bizi Allahı anmaktan ve ona kulluk etmekten geri bırakmak isteyen ins,cin ve güçlerdir

Şeytan iyiden güzelden uzak olan herşeye denir.Onun için şeytan ya insandır yada insanın içindeki düşünce yetisidir.iblistir.

Şeytan kuranda 70 tekil 18 çoğulolmak üzere 88 yerde geçmektedir.

Şeytanın kimler ve neler olabileceğini bunların özellikleri,nitelikleri,alametleri (ayırt edilecek işaretleri) aşağıdaki ayetlerde görebiliriz.

Şeytanın emrettikleri ve korkuttukları  BAKARA 168-169-268 AYETLER

Şeytan zikirden saptırır   FURKAN 27-29 AYETLER

Dişilere yakaranlar NİSA 117-120 AYETLER

Tağut                            NİSA 60 AYETİ

Azaba rağmen şeytan çekici gösterdi    ENAM 43 AYETİ

Şeytan resullere bile süslü sözler fısıldar  ENAM 112-113 AYETLER

Şeytan resullerin arzusuna (isteğine , niyetine) birşey katmak ister    HACC 52 AYETİ

İman edenler şeytanın adımlarını izlemesin NUR 21 AYETİ

Şeytanın veliliği, yarıyolda bırakması ,kaçması ENFAL 48AYETİ

Şeytanın insana küfret demesi sonra dönmesi kaypak olması HAŞR 16 AYETİ

Yeminlerini kalkan edip şeytana uyanlar  MÜCADELE 19 AYETİ

Savurganlık yapanlar şeytanın kardeşleridir   İSRA 27 AYETİ

Şeytanın çağırması ve insanın onu dinlemesi İBRAHİM 22 AYETİ

İçki,Kumar,Fal şeytan işi birer pisliktir MAİDE 90-91 AYETLER

Şeytandan Allaha Sığınma           NASS 1-6

Münafıklar inanlarada inandık derler Şeytana da sizdeniz derler BAKARA 14AYETİ

Şeytan yakınlarını korkutur.   ALİ İMRAN 175 AYETİ

Büyü öğreten şeytanlar BAKARA 102 AYETİ

genel anlamda ayetlere dikkat ettiğimizde şeytanın herhangi bir yaptırım gücü olmadığını onların sadece vesvese,iğva,teşvik,kışkırtma telkin ettikleri zorlamadıkları ve zorlayamadıkları açık açık vurgulanır.Şeytanlar ancak ham olgunlaşmamış kişileri etkilerler.

Şeytanın ihlaslı kullara bir hükmü yoktur    SAD 82-83 AYETLERİ

Kuran okunduğu zaman Racim şeytandan( Haktan uzak düşünce yetisi)  Allaha sığın NAHL 98-100 AYETLERİ

Şeytanın tuzağı çok zayıftır   NİSA 76 AYETİ

Şeytan mallara ve çocuklara ortak olur   İSRA 64 AYETİ

Şeytanlar avret yerlerini açtığı gibi... ARAF 27 AYETİ

Şeytan unutturur    YUSUF 42 AYETİ - KEHF 63 AYETİ

Şeytanın hastalık vermesi   SAD 41 AYETİ

 

Şeytan kimilerinin arkadaşıdır ?

Allahı anmayı unutanların  MÜCADELE 19

Mallarını insanlara gösteriş için harcanlar   NİSA 38

Günahta ısrar edenler FUSSİLET 22-25 ARASI AYETLER

Allahın zikrini görmezden gelenler   ZUHRUF 36-38 AYETLER

Allahtan başka ilah edinmek şeytana tapmaktır  MERYEM 44-45

Şeytan apaçık düşmandır YASİN 60-63

Şeytan İman etmeyenlerin velisidir  ARAF 27

Şeytanlar iman edenlerle mücadele için kendi dostlarını kışkırtırlar  ENAM 121

Şeytan apaçık bir düşmandır ENAM 142 - ZUHRUF 62 - FATIR 6 - BAKARA 208 - NUR 21

Şeytanlar kimlerin üzerine inerler ŞUARA 220-221-222 AYETLER

 

Şeytana karşı alınacak önlemler

Vesvesede Allaha sığın ARAF 200

Kötülüğü en güzel şekilde sav şeytanın kışkırtmasından  sana sığınırım de MUMİNUN 96-98 AYET

Kötü düşünceden Allaha sığın FUSSİLET 34-36 AYETLER

Kuran okumaya başlamadan ALLAHA sığın NAHL 98-100 AYETLER

Peki şeytandan Allaha sığınmak demek Euzu Besmele çekmek mi demektir sadece ? şeytandan Allaha sığınmak ne  demek alttaki maddelerde görebiliriz

- şeytan tipler ve güçler tarafından dayatılan düşünce ve amelleri hemen Allahın bizlere gönderdiği kuran terazisinde tartmaktır.

-şeytanın aklımıza fikrimize kalbimize gönlümüze zerk ettiği zehirleri Allahın kuranda bize ikram ettiği panzehirle tedavi etmektir.

-Doğruyu Allahtan öğrenip şeytanın bizi saptırmasına engel olmaktır.

-Fırtınaya tutulan geminin hemen limana sığındığı gibi hemen kurana sarılıp problemleri kuran ile çözmektir.

-Cennetin bedeli ebrar (iyilerden olmak)canını malını Allaha satmaktır.

AYETLERDE ŞEYTANIN ÇARPMASI

Allahın yolu doğru yolun ta kendisidir. ENAM 71

Şeytanlar kafirleri kışkırtıp dururlar  MERYEM 83

Riba yiyenler şeytan çarpmış gibidir BAKARA 275

ŞEYTAN ÇARPAN KİŞİLERDEKİ RUH HALİ

-Allaha karşı gelir

-Hayasızdır , edepsizdir,Kötüleşmiştir

-Haksız kazanç peşinde koşar

-Allah hakkında bilmediği şeyleri konuşur

-Fakirlikten fakir düşmekten korkar

-Savurgandır

-Kuruntuludur,şımarıktır,ikışkırtılmıştır

-Aldanmıştır

-Azmıştır çevresiyle arası bozulmuştur

-Dönektir

-Bilgilenmeye , aydınlanmaya kapalıdır

Racim şeytan demek kovulmuş taşlanmış şeytan demektir

Marid şeytan demek azgın inat ve isyanda benzerlerinden çok ileri giden , karşı çıkan,hayırlardan güzelliklerden soyunmuş şeytan,hayırdan güzellikten soyan şeytan demektir.

İblis hayırdan son derece ümitsiz olan Allahın rahmetinden umudunu kesen demektir.

İBLİS İLE İLGİLİ AYETLER

-Ademe boyun eğmedi KEHF 50

-Kendisi enerjiden olduğu için kibirlendi ARAF 12

-İnsanların zihinlerindedir NASS 1-6

-Vesevese verir TAHA 120 -ARAF 20 - KEHF 16

-İşi insanladır SAD 79-81

Dosdoğru yol üzerine oturur ARAF 14-17

Kısacası iblis insandaki DÜŞÜNCE YETİSİDİR.

Peki düşünce yetisi derken , bu düşünce yetisi zihinde neler yapar ?

-Göze gözükmez

-İnsanın zihninde sürekli vesvese verir.

-Sadece insana özgüdür,varlığı onun varlığına bağlıdır

-mariddir.insana secde etmez insana boyun eğmez insanın kontrolüne girmez

-Enerjiden ibarettir madde değil ateştendir

-Racimdir.Ham düşünce üretirler,kuru kuru felsefe yaparlar,sevilmezler,dışlanırlar

-Gökyüzü ondan korunmuştur

KURANDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMA NETİCESİNDE ŞEYTANI AZ ÇOK TANIMAYA ÇALIŞTIK.ASIL ÖNEMLİ MESELE BU ŞEYTANDAN KURTULMAMIZ İÇİN NE YAPMALIYIZ.ŞEYTANDAN KURTULMAMIZIN ÇARESİ KURANI HAYAT REHBERİ YAPMAK VE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HATA VE GÜNAHLARDAN RABBİMİZE TÖVBE ETMEKTİR.ŞÜPHESİZKİ ALLAH TEVVAB (TÖVBELERİ ÇOKÇA KABUL EDEN) GAFFAR (GÜNAHLARI ÇOKÇA AFFEDENDİR...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *